Als tinyMCE niet in één keer laad

Het wil bij tinyMCE in bepaalde browsers nog wel eens gebeuren dat de editor niet gelijk geladen word. Pas bij een refresh verschijnt de editor. Voornamelijk Safari en google Chrome vertonen dit gedrag.

De oplossing is echter simpel. Controleer of alle plugins die je in de configuratie opgeeft wel bestaan en geladen kunnen worden. Dus deze regel:

plugins : ‘table,advimage,archvr,paste’,

Moet wel over plugins beschikken die bestaan en bereikbaar zijn.